Duikerkruising Lutten

Duikerkruising Lutten

In 2015 is door waterschap Vechtstromen de herijking wateropgave Noord uitgevoerd. Onderdeel van het plan is de aanleg van een duiker onder de Dedemsvaartseweg in Lutten. Tijdens de marktconsultatie heeft Buro Beschikbaarheid in opdracht van NEGAM uit Oldenzaal meerdere verkeerskundige scenario’s aangeleverd die vanwege het onderscheidende karakter door het Waterschap positief zijn ontvangen. Door in de aanbesteding te kiezen voor een gefaseerde aanleg, gebruik te maken van een tijdelijke bypass en deze verkeerskundig te onderbouwen hebben we samen met NEGAM het Waterschap kunnen overtuigen het werk te begrijpen, dat risico’s worden beheerst en de projectdoelstellingen worden gehaald.