Fietspad N833

Samen met Dostal Wegenbouw (onderdeel van Reinteninfra BV) hebben we een Plan van Aanpak opgesteld voor de realisatie van een vrij liggend fietspad langs de N833 tussen Culemborg en Buurmalsen. In de aanbestedingsfase hebben we met verkeerskundige berekeningen de fasering onderbouwd en aantoonbaar geoptimaliseerd. Voor benoemde knelpunten (onder andere terugslag van verkeer op de N320) zijn beheersmaatregelen voorgesteld die verkeerskundig zijn doorgerekend. We hebben hiermee aangetoond het werk te begrijpen en risico’s te beheersen. Het plan is door de Provincie Gelderland goed gewaardeerd en de opdracht is inmiddels aan Dostal Wegenbouw opgedragen.