Werken aan Beschikbaarheid

Reconstructie Lansinkesweg (centrum Hengelo)

In het hart van Hengelo, rondom het centraal station, op één van de drukste kruispunten van de stad een totale reconstructie uitvoeren met behoudt van doorstroming en bereikbaarheid………. Het is BuroBeschikbaarheid samen met TWW (ReintenInfraBV) gelukt.

Voor de uitvoering van het werk werd door de opdrachtgever (gemeente Hengelo) toegestaan om, met zo weinig mogelijk hinder, de kruising af te sluiten voor verkeer. Om deze hinder vooraf in beeld te brengen heeft BuroBeschikbaarheid in de Tenderfase met een indicatieve verkeerstelling de maatgevende intensiteit, herkomst en richting van het verkeer op de kruising bepaald. Aansluitend is geanalyseerd waar in het wegennetwerk in en rondom Hengelo nog voldoende capaciteitsruimte zat om het verkeer over om te leiden (actieve verkeersrichting) of waar dit juist niet het geval was (passieve verkeersrichtingen). De gegevens van de kruispunttelling en de netwerkanalyse hebben we aangevuld met een aantal verbetermaatregelen om de doorstroming in het gehele netwerk te bevorderen (o.a. VRI-sturing). Het totaal is gebundeld in een Mobiliteitsplan en door de gemeente Hengelo in uitvoering genomen. Zo heeft BuroBeschikbaarheid aan de wens tot minimale hinder, de maximale invulling kunnen geven.