Voorsprong door regionale kennis

Ons werkgebied is gericht op Oost Nederland. Wij kennen dit gebied goed, spreken de taal, werken met actuele verkeerscijfers en zijn als regionale dienstverlener vertrouwd met onze opdrachtgevers. Dit persoonlijk contact en de “korte lijntjes” onderscheidt ons van de rest en garandeert een directe, vlotte en nauwkeurige afstemming van de werkzaamheden.

icon

Regio Planning

Door regelmatig met wegbeheerders en aannemers aan tafel te zitten weten we wat er in de regio speelt. Al in een vroeg stadium hebben we een goed beeld van (geplande) werkzaamheden. Het signaleren van knelpunten en het verzorgen van onderlinge afstemming zijn hierin belangrijke aspecten. Zo houden we de regio bereikbaar.

icon

Verkeerscijfers

Door te werken met regionale verkeersmodellen en actuele verkeerscijfers brengen we de impact van de verkeersmaatregelen duidelijk in beeld. Zo bepalen we voorafgaand aan de werkzaamheden waar hinder valt te verwachten of waar nog ruimte in het netwerk zit om deze hinder juist te voorkomen.

icon

Omleidingsroutes

Een omleidingsroute inzetten is soms een ingewikkelde puzzel. Omdat we bekend  zijn met de regio weten we welke routes geschikt zijn voor omleidingen. Dit maakt het puzzelen een stuk eenvoudiger. We houden daarbij rekening met zowel de belangen van de weggebruiker als van de omgeving. Zo voorkomen we dat er overlast ontstaat.

icon

Eisen & Processen

Bij werk in uitvoering horen nu eenmaal procedures en bepalingen. Vaak zijn deze vastgelegd in landelijke richtlijnen of worden ze specifiek door de wegbeheerder voorgeschreven. Door te werken met een overzicht van eisen en processen per wegbeheerder weten we welke procedures van toepassing zijn en welke bepalingen daarbij gelden. Zo zorgen we ervoor dat er tijdig goedkeuring is de verkeersmaatregel te mogen plaatsen.

icon

Stakeholders

Voor ieder project is het van groot belang te weten wie je stakeholders zijn. Ze zijn mede bepalend voor het slagen van een project. Stakeholders zijn niet alleen de mensen binnen het projectteam maar bijvoorbeeld ook bewoners, scholen, een transporteur of een vergunningverlener. Met een actueel overzicht per weg brengen we de stakeholders in beeld. Zo zorgen we ervoor dat er niemand vergeten wordt.

icon

Bijzonderheden

Bijzonderheden in het netwerk vragen vaak om een specifieke aanpak. Een beperkte doorrij hoogte, een geslotenverklaring of een groot evenement kunnen bepalend zijn voor je verkeerssysteem en de periode van uitvoering. Door deze bijzonderheden te kennen kunnen we maatwerk  leveren. Zo weten we verrassingen te voorkomen.