Verkeersteam Rijkswaterstaat Oost Nederland

Verkeersteam Rijkswaterstaat Oost Nederland

Samen met onze partner RoyalHaskoningDHV heeft BuroBeschikbaarheid een meerjarig contract gesloten met Rijkswaterstaat Oost Nederland voor het uitvoeren van het operationeel verkeersmanagement.

We adviseren de wegbeheerder en de aannemer bij het bepalen van de verkeerskundige condities waaronder werkzaamheden zoals maaiwerk, asfalteren en klein variabel onderhoud uitgevoerd kunnen worden. We gaan daarbij een stap verder dan van ons wordt gevraagd. Zo komen we met verbetervoorstellen, laten werkzaamheden combineren, sturen op proces en creëren binnen de kaders van doorstroming en bereikbaarheid een veilige omgeving voor zowel het verkeer als voor de wegwerker. Daarnaast toetsen we bijhorende verkeersplannen aan de richtlijnen (o.a. CROW), stellen regelscenario’s op en beoordelen verkeersaudits en Slot-aanvragen. Dit doen we voor de DBFM contracten A12, N18 en ViA15, het Liggerkoppencontract en de 3 prestatiebestekken. Met onze aanpak hebben we laten zien de doelstelling van de opdracht te begrijpen. De komende jaren zijn we dan ook het verkeersteam van Rijkswaterstaat Oost Nederland.