Van planstudie tot uitvoering

Voor Opdrachtgevers

Om een wegafsluiting perfect te laten verlopen is een goede voorbereiding onmisbaar. Vaak moet er vooraf van alles onderzocht worden. Inspecties, boringen, metingen…. ze dragen allemaal bij om een goed beeld te krijgen van de projectomvang en de risico’s.

Buro Beschikbaarheid helpt daarbij. Wij onderzoeken namelijk verkeersmaatregelen en wegafsluitingen. Dit doen we met een impactanalyse. De impactanalyse is altijd maatwerk en uniek voor ieder project. Al in de voorbereidingsfase brengen we in verschillende scenario’s de gevolgen van de werkzaamheden op verkeer en omgeving helder in beeld. Uiteraard nemen we klanteisen hierin ruimschoots mee. Wat belangrijk is kan nu in de juiste projectdoelstelling, vraagspecificatie of contracttekst worden vertaald. Resultaat is een realistische projectbegroting en een optimale beheersing van het verkeersmanagement

Voor Opdrachtnemers

Tenderfase

Steeds vaker zien we dat opdrachtgevers inzetten op een goede prijs-kwaliteit verhouding. EMVI’s, BPKV of werken met een bouwteam is tegenwoordig de normaalste zaak. Een goed plan met concrete en toetsbare maatregelen die voldoen aan de projectdoelstellingen kan in een tender rekenen op een goede beoordeling. En hoe beter beoordeeld, hoe groter de kans het werk aan te nemen.

Buro Beschikbaarheid helpt bij het aannemen van werken. Door verkeerskundige projectdoelstellingen te vertalen naar reëel en toetsbare maatregelen brengen we opdrachtnemers een stap verder in de tenderfase.

Voor Opdrachtnemers en voor Opdrachtgevers

Realisatiefase

Het realiseren van een project is tegenwoordig meer dan alleen het toepassen van techniek. Aandacht voor omgeving en verkeer zijn inmiddels net zo belangrijk geworden. Dat is niet alleen goed voor de doorstroming en bereikbaarheid tijdens uitvoering maar ook voor de veiligheid van de wegwerkers.

Bij Buro Beschikbaarheid zijn we ons hiervan bewust. We stellen verkeersmanagement- en monitoringsplannen op die passen bij het project en voeren ze in de praktijk ook uit. Onze opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat verkeerskundige berekeningen kloppen en omleidingen beschikbaar zijn. Dat de juiste procedures op tijd zijn doorlopen en werkzaamheden onderling zijn afgestemd. Dat stakeholders zijn geïnformeerd en de juiste beheersmaatregelen zijn ingezet. En mocht het daarna nog nodig zijn, dat er tijdig wordt bijgestuurd. Resultaat is een optimale beschikbaarheid van de weg, minimale verkeershinder, afgedekte uitvoeringsrisico’s, maximale werkruimte én een tevreden omgeving.

Overige diensten

Buro Beschikbaarheid levert expertise en ondersteuning op het gebied van verkeersmanagement. Dit doen we in de vorm van projectmatige advisering en detacheringsvragen. Maar ook via aanvullende producten zoals faseringsplannen of het verzorgen van de bouwcommunicatie. In de volle breedte van het woord houden we ons graag bezig met verkeer, omgeving en techniek.